Handelsbetingelser

Salg fra www.støtos.dk sker af:

Støtos ApS CVR no. 34204314
Kanalholmen 16L
2650 Hvidovre
Tlf: (+45) 27 26 55 99

Hvis du oplever problemer med din bestilling på støtos.dk eller ved øvrig brug af støtos.dk kontakt venligst vores Kundeservice på: Tlf: (+45) 27 26 55 99. Hvis der er dele af nedenstående Betingelser, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter kundeservice, inden du begynder at bruge hjemmesiden. Kundeservice har åbent Mandag til Torsdag fra 10.00 til 16.00 og Fredag 10.00 til 12.00.

Læs venligst følgende handelsbetingelser grundigt, inden du bestiller varer fra hjemmesiden
Disse handelsbetingelser (“Betingelserne”) finder anvendelse, når du bestiller varer på Støtos.dk. Handelsbetingelserne kan blive opdateret fra tid til anden (for eksempel for at afspejle ændringer i teknologien, vores forretningsmodel, vores systemkapacitet eller i relevante love og regler), og derfor beder vi dig godkende Betingelserne, hver gang du handler hos os. Enhver reference til “dig” eller “din” betyder dig som bruger af Hjemmesiden, enhver reference til “vi”, “os” eller “vores” betyder Støtos.dk. Enhver reference til Varer refererer til landslotterier

Hvis du ikke accepterer Betingelserne ved aktiv afkrydsning i forbindelse med hvert køb, kan du ikke bestille eller købe varer på hjemmesiden.

Bestilling
Støtos.dk er åben 24 timer i døgnet, men kan dog være lukket som følge af vedligeholdelse. En bestilling som er afgivet på en offentlig fri- eller helligdag, vil blive behandlet den følgende hverdag.
Du skal være mindst 18 år gammel for at købe varer på Hjemmesiden samt besidde et gyldigt kreditkort, der er accepteret af os. Er du under 18 år gammel, skal du have et juridisk grundlag for at indgå en aftale med os. Ved at afgive en bestilling på Hjemmesiden, fremsætter du et tilbud om at købe varer du har valgt, på de vilkår der fremgår af Betingelserne. Vi kan frit vælge at acceptere eller afslå dit tilbud om køb af varen. Indeholder din bestilling køb af flere lodsedler, forbeholder vi os ret til at acceptere ordren delvist og afslå tilbud om køb af øvrige vare(r) under samme bestilling.

Blandt andet forbeholder vi os ret til at afslå ethvert tilbud om køb i en af de følgende situationer, uden at være ansvarlige for erstatning eller andre omkostninger:

  • Dine betalingsoplysninger er ikke korrekte eller kan ikke verificeres
  • Din bestilling er afgivet med det formål at begå bedrageri mv. eller afgivet i forbindelse med en strafbar handling eller anden ulovlig aktivitet

  • Der opstår en utilsigtet fejl på Hjemmesiden, fx en betalings-fejl, en prisoplysningsfejl el.lign.
  • Vi har grund til at tro, at du er under 18 år gammel

Vi kan kun acceptere tilbud fremsat på Hjemmesiden. Vi behandler ikke tilbud fremsat på anden måde f.eks. i e-mails, breve eller fax.

På hvilket tidspunkt I bestillingsprocessen er du bundet af din ordre?
Inden afgivelse af bestillingen har du mulighed for at ændre de oplysninger, som du har indtastet, herunder leverings- og betalingsoplysninger. Du har også mulighed for at ændre varerne eller fjerne varer fra din indkøbskurv. I det øjeblik du klikker på ”Bestil med betalingsforpligtelse”, aktualiserer du betaling og kvitteringen vises på din skærm, er du bundet af dit fremsatte tilbud. Kvitteringen, som du modtager under overskriften ”Tak for din bestilling”, er en automatisk bekræftelse på, at vi har modtaget dit tilbud. Vær opmærksom på, at bekræftelsen ikke betyder, at vi har accepteret dit tilbud, og vi forbeholder os derfor retten til at afslå dit tilbud, selv om du har modtaget den automatiske bekræftelse, jf. ovenfor. Kontakt venligst vores Kundeservice, hvis du begik en fejl, da du foretog bestillingen – de står klar til at hjælpe dig. Accepterer vi dit tilbud, modtager du en e-mail fra os under overskriften, ”Din ordre er afsendt”, der bekræfter at vi har accepteret din bestilling (ordrebekræftelse). Aftalen mellem os er indgået fra det tidpunkt, hvor ordrebekræftelsen er modtaget.

Aftalens sprog
Aftalen kan kun indgås på dansk.

Adgang til aftalen
Med ordrebekræftelsen modtager du en bekræftelse på aftalens indhold samt en kopi af de accepterede Handelsbetingelser. Vi opbevarer indgåede aftaler, herunder dit tilbud og ordrebekræftelse i et vist tidsrum, og vi anbefaler, at du ligeledes gemmer disse dokumenter, da de ikke nødvendigvis efterfølgende vil være tilgængelige på støtos.dk.

Tiltag mod bedrageri
For at kunne beskytte dig og vores andre kunder mod bedrageri og opretholde et højt sikkerhedsniveau for online-køb, kan vi gennemføre verifikationscheck. Verifikationschecket kan omfatte de data du sender når du afgiver dit tilbud, herunder din adresse, betalingsoplysninger og screening af dit tilbud.

Betalingsmidler
Vi accepterer følgende betalingsmidler: Dankort – Visa/Dankort – Visa Electron 

 Kontrolcifre (credit card verifikation nummer (cvv))
Betaler du med kreditkort, vil du blive bedt om at indtaste kortets kontrolcifre. Du finder de tre kontrolcifre på bagsiden af dit kreditkort, oftest i højre side af kreditkortets bagside. Kontrolcifrene er nødvendige for at betalingen kan gennemføres og for at opretholde et højt sikkerhedsniveau. Der kan også være andre tilsvarende sikkerhedsforanstaltninger.

Betalingsprocedure
Når din vare forlader vores varelager for at blive leveret, vil din betaling blive trukket på den valgte betalingstjeneste.

Priser og levering
Støtos.dk priser følger Dansk lov (Se på www.skat.dk)
Omkostninger vedrørende porto kan variere og lægges til for hver bestilling.

Valuta
Du kan betale i Danske kroner (DKK).

Levering
Vi sender til hele Danmark med brev og via Postnord

Leveringsbetingelser
Varer vil blive leveret på i postkassen, ved den adresse der angives ved bestillingen. Der leveres varer alle ugens dage. Din vare vil blive leveret med Brev og via postnord 5-7 hverdage efter bestillingen.
For visse varer gælder særlige leveringsvilkår. Betingelserne vil fremgå specifikt forud for køb af disse varer.

Fortrydelsesret
Støtos.dk rolle som formidler. Støtos.dk formidler udelukkende salg af varer/landslotterier mellem købere og den ansvarlige arrangør. I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler” er køb af landslotterier ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Andre forhold
Opdatering af hjemmesiden
Vi gør vores bedste for at opdatere Hjemmesiden samt sikre, at priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om varerne er korrekte. Stavefejl, fejl i priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om varerne kan dog opstå, og nogle gange opdager vi, at prisen for en vare er angivet forkert. Opdager vi en fejl i prisen for en vare du har bestilt på Hjemmesiden, vil vi give dig besked hurtigt muligt. Under disse omstændigheder vil vi underrette dig om den korrekte pris for varen og give dig mulighed for at købe varen til den korrekte pris. Er vi ikke er i stand til opnå kontakte med dig, vil vi bruge vores ret til ikke at acceptere dit tilbud.

Force majeure
Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til Betingelserne, hvis forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes begivenheder, som ligger uden for vores rimelige kontrol.

Aftalens fuldstændighed
Disse betingelser udgør de fuldstændige vilkår for aftalen mellem os.

Ugyldighed
Såfremt en eller flere af betingelserne i nærværende handelsbetingelser måtte blive erklæret helt eller delvist ugyldige, finder de øvrige bestemmelser fortsat anvendelse.

Overdragelse
Vi er berettigede til at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen indgået med dig, til tredjemand. Overdragelsen er naturligvis forudsat af, at standarden af den service du modtager ikke forringes. Vi giver dig meddelelse om en eventuel overdragelse. Ved at acceptere disse vilkår samtykker du til en sådan eventuel fremtidig overdragelse. Samtidig accepterer du, at fra tidspunktet, hvor vi har givet dig meddelelse om overdragelsen, kan dine rettigheder kun gøres gældende overfor den pågældende tredjemand.

Personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt. Læs venligst vores privatlivspolitik, som fortæller om hvordan vi bruger de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med bestillingsproceduren og din brug af hjemmesiden i øvrigt.

Klageadgang
Du har adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis du er utilfreds og ikke kan blive enig med vores Kundeservice om en fornuftig løsning på tvisten. Følg linket for at indgive en online klage hos Forbrugerklagenævnet: www.minsag.forbrug.dk.

Lovvalg og værneting
Enhver aftale indgået mellem os under anvendelse af disse Betingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vores aftale, herunder aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.